Whatsapp Hattı

Misyon

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Misyon

İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin meslekleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförleri tanıtmak, sevdirmek, üyelerin arasında iyi münasebetlerin tesisi hususunda gerekli sosyal etkinliklerde bulunmak,

İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin meslekleri ile ilgili Ulusal ve Uluslar arası çalışmalar yapmak AR-GE oluşturmak

İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin mesleki menfaatlerini korumak,

İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin mesleki alanda gelişimini sağlamak ve kültürel seviyelerini artırmak amacıyla eğitim ve          seminer vermek,

Üyelerin evlenme, ölüm, doğum gibi günlerinde maddi ve manevi destekte bulunmak,

Üyelerin meslekleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim toplantılarına katılmalarında veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara      üye gönderilmesinde, temsil görevlerinin yapılmasında her türlü seyahat ve diğer giderlerinin karşılanması,

Üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Üyelerinin eş ve çocuklarıyla bir arada bulunmalarını sağlamak, yüksek öğretimde eğitim gören öğrencilere burs vermek, üyelerin eş ve çocuklarının vefatı halinde maddi destek sağlamak vs...